Aukcijska kuća Barac&Pervan

Barac-Pervan d.o.o. za trgovinu i usluge
Vlaška 7
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 48 10 103 
e-pošta: baracpervan@gmail.com www.barper.com