Prijava na obvestila o dražbah
Na spletni strani artauction.info

Apply to auction notifications
On the artauction.info website


Kontaktni obrazec je namenjen prijavi na obvestila o najavljenih dražbah na spletni strani artauction.info.
Za informacije povezane s posamezno dražbo,
se obrnite direktno na organizatorja dražbe,
katerega podatki so navedeni pri najavi dražbe.

The contact form is intended for registration on announcements of announced auctions on the website artauction.info.
For information related to each auction, please contact the auction organizer directly, what information is given when the auction is announced.